Том 10, № 1, 2020

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4216

e-ISSN 2519-4313

Видавець: Національна академія внутрішніх справ

https://doi.org/10.33270/04201901

А. А. Вознюк С. С. Чернявський

Порушення правил і норм щодо запобігання COVID-19: актуальні проблеми кримінальної та адміністративної відповідальності

О. О. Довгань

Захист професійної діяльності журналістів: проблеми міжгалузевого регулювання

В. В. Моргун

Удосконалення фінансової основи місцевого самоврядування в контексті децентралізації, реалізації бюджетної та податкової політики держави

О. М. Атаманов

Вручення письмового повідомлення про підозру як невідʼємна складова притягнення особи до кримінальної відповідальності

Михайло Леонідович Грібов А. А. Венедіктов С. М. Никипорець

Допустимість доказів, одержаних у процесі візуального спостереження

А. Д. Гетьман

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини шляхом незаконного заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом

О. С. Самойленко

Етичні засади формування службового права

Н. В. Романова

Еволюція доктринальних джерел з питань гендерної рівності

В. В. Коваленко

Механізм захисту прав і свобод людини в діяльності Національної поліції України

О. С. Старенький

Аспекти застосування відеоконференції в кримінальному процесуальному доказуванні в умовах запровадження надзвичайної ситуації в Україні

Ю. М. Чорноус В. В. Гвоздюк

Засади проведення слідчих (розшукових) дій у контексті практики Європейського суду з прав людини

Н. В. Камінська М. М. Свєшнікова

Діяльність міжнародних організацій у сфері забезпечення гендерної рівності

Т. В. Мазур

Імплементація в законодавство України міжнародно-правових норм ООН та ЮНЕСКО щодо охорони культурної спадщини

А. Я. Палюх

Роль і значення Ради Європи в забезпеченні розвитку фізичної культури та спорту

М. П. Гусяк

Статут як джерело міжнародного права: загальнотеоретична характеристика

О. В. Калінніков

Міжнародно-правові гарантії прав підозрюваного, обвинуваченого в кримінальному провадженні in absentia

А. О. Монаєнко

Фінансово-правові проблеми інституційного розвитку платіжних систем в Україні

Л. Р. Наливайко

Теоретичне осмислення сутності правозахисної функції в державах Центральної Європи

М. В. Костицький В. М. Дрьомін

Сучасний підручник із кримінології: на допомогу студенту, викладачу, практику