Цілі та проблематика. Журнал «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» – це науковий рецензований журнал, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого кола питань наукової та законотворчої роботи з питань формування й реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань; розкриття пріоритетних напрямів реформування юридичної освіти й науки. Більше про це у розділі Цілі та проблематика.

Засновники видання: Національна академія внутрішніх справ .

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: KB № 25016-14956 ПР від 19.10.2021.

Рік заснування: 2011.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Головний редактор:

Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643). Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ. Галузь наук: Юридичні. Спеціальність: 081 – Право.

У редакційну колегію наукового журналу входять відомі українські та закордонні вчені. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

Індексація. Журнал «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» індексується міжнародними базами даних та каталогами:

Google Scholar
Google Scholar logo
Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання
України
Фахові видання <br>України | МОН logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського logo
Research Bible
Research Bible logo
Електронний репозитарій НАВС
Електронний репозитарій НАВС logo