Цілі та проблематика. Журнал «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» – це науковий рецензований журнал, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого кола питань наукової та законотворчої роботи з питань формування й реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань; розкриття пріоритетних напрямів реформування юридичної освіти й науки. Більше про це у розділі Цілі та проблематика.

Засновники видання: Національна академія внутрішніх справ .

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: KB № 25016-14956 ПР від 19.10.2021.

Рік заснування: 2011.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Головний редактор: 

Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643). Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ. Галузь наук: Юридичні. Спеціальність: 081 – Право.

У редакційну колегію наукового журналу входять відомі українські та закордонні вчені. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

Індексація. Журнал «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» індексується міжнародними базами даних та каталогами:

Google Scholar
Google Scholar logo
Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання України
Фахові видання України logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
НБУ ім. В.І. Вернадського logo
Research Bible
Research Bible logo
Електронний репозитарій НАВС
Електронний репозитарій НАВС logo