Журнал «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» висвітлює широкий спектр теоретичних і прикладних питань юридичної науки. У виданні публікуються актуальні дослідницькі та оглядові статті вчених з різних країн світу, що спрямовані на вирішення важливих загальнотеоретичних проблем правознавства та правозастосовної практики.

Метою журналу «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» є висвітлення та поширення результатів наукових досліджень вчених з поточних глобальних наукових проблем у галузі права. Сферою наукових інтересів «Юридичного часопису Національної академії внутрішніх справ» є теорія та історія міжнародного та державного права окремих країн, правове регулювання правозастосування, профілактика та протидія злочинності, діяльність працівників правоохоронних органів, дослідження та модернізація кримінального процесу, аналіз міжнародних та європейських стандартів у сфері судочинства, виконання рішень і застосування практики міжнародних судів, формування й реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, розкриття пріоритетних напрямів реформування юридичної освіти й науки та багато інших.

Основними програмними завданнями журналу є:

  • сприяння розвитку юридичних наук на українському і світовому рівнях;
  • допомога в підвищенні компетенції фахівців юридичної галузі;
  • поширення досвіду і знань провідних спеціалістів у правовій сфері;
  • переймання та інтегрування передового досвіду інших держав у галузі права в Україні.

Відбираючи матеріали для публікацій, редакційна колегія журналу «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» звертає увагу на якість роботи, зокрема, її актуальність, новизну дослідження, достовірність поданої інформації.