Сергій Сергійович Чернявський

д-р юрид. наук, професор, проректор Національної академії внутрішніх справ, Україна

 

Народився 31 березня 1977 року в м. Києві. Громадянин України

Освіта вища:

1998 року закінчив Національну академію внутрішніх справ, де отримав кваліфікацію юриста за спеціальністю «Правознавство».

2002 року захистив кандидатську дисертацію «Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

2010 року захистив докторську дисертацію «Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

2014 року отримав вчене звання професора по кафедрі криміналістики та судової медицини.

Основні етапи трудової діяльності:

1999–2002 рр. – ад’юнкт ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ України;

2002–2003 рр. – викладач кафедри криміналістики Національної академії внутрішніх справ України;

2003–2009 рр. – начальник відділу організації наукової роботи Київського національного університету внутрішніх справ;

2009–2010 рр. – докторант докторантури та ад’юнктури Київського національного університету внутрішніх справ;

2010–2014 рр. – начальник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ;

З 2014 р. донині – проректор Національної академії внутрішніх справ.

С.С. Чернявський особисто та в складі авторських колективів підготував понад 280 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 14 підручників і навчальних посібників (з грифом МОН України), чотири монографії, шість науково-практичних коментарів, 78 науково-практичних видань, збірників рекомендацій і практикумів, 15 публікацій у виданнях іноземних держав, зокрема у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science. За його участю завершено розробку та впроваджено комплекс науково-практичних матеріалів із питань протидії економічним злочинам, попередження тероризму, фінансового шахрайства, створено сучасні зразки експертно-криміналістичної та спеціальної техніки й озброєння, за результатами чого отримано низку патентів і свідоцтв на корисні моделі, винаходи, автоматизовані робочі місця, цільові методики тощо. С.С. Чернявський – один з організаторів і співавторів видання першого в Європі восьмитомника «Міжнародна поліцейська енциклопедія», відзначеного Премією імені Ярослава Мудрого (2015 р.) у номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства».

Участь у проведенні експертиз законопроєктів і проєктів інших нормативно-правових актів:

за останні три роки особисто та в складі робочих груп брав участь у підготовці науково-правових висновків щодо понад 100 проєктів законодавчих і відомчих (міжвідомчих) нормативно-правових актів різного рівня. Зосереджує зусилля на підготовці проєктів законодавчих, урядових і відомчих (міжвідомчих) нормативно-правових актів із питань боротьби зі злочинністю і забезпечення публічного порядку, розвитку системи державного управління, вищої юридичної освіти й науки.

Серед основних – проєкти законів (змін і доповнень) «Про Національну поліцію», «Про судово-експертну діяльність в Україні», «Про судову експертизу», «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», «Про Національне бюро фінансової безпеки України», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» тощо.

Участь у робочих групах із питань законотворчої та іншої нормотворчої діяльності:

 • позаштатний експерт Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності;
 • член науково-консультативної ради Конституційного Суду України;
 • член наукової ради МВС України;
 • член науково-консультативної ради Головного слідчого управління Національної поліції України;
 • член науково-консультативної ради Координаційного бюро з проблем кримінології відділення кримінально-правових наук НАПрН України;
 • член науково-консультативної ради Центру проблем правосуддя та формування єдиної судової практики Київського регіонального центру НАПрН України.

Участь у роботі науково-консультативних рад при вищих органах державної влади, міністерствах і відомствах:

 • науково-консультативна рада Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності;
 • науково-консультативна рада Конституційного Суду України;
 • наукова рада МВС України;
 • науково-консультативна рада Головного слідчого управління Національної поліції України;
 • експертна рада МОН України з питань проведення експертизи дисертацій із юридичних наук

ORCID 

Google Scholar