Том 8, № 1, 2018

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4216

e-ISSN 2519-4313

Видавець: Національна академія внутрішніх справ

О. М. Джужа В. В. Топчій

Проблеми забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні

Б. В. Калиновський

Відповідальність органів і посадових осіб місцевої публічної влади в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання

М. В. Гребенюк

Протидія аграрному рейдерству як важлива складова забезпечення продовольчої безпеки держави

Г. П. Жаровська

Основні моделі транснаціональних злочинних організацій

О. С. Тарасенко

Поняття протиправного контенту в мережі Інтернет

О. М. Ємець

Сексуальна експлуатація людей в стародавні часи

Л. В. Сорокіна

Причини й умови злочинності в соціально-бюджетній сфері

В. С. Безногих

Особливості кримінальної відповідальності за відмивання наркогрошей в Україні

В. І. Василинчук Д. Й. Никифорчук

Удосконалення нормативно-правового забезпечення проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій

С. М. Князєв

Історично-правові передумови законодавчого врегулювання організації негласної роботи й оперативно-розшукової діяльності в Україні

Михайло Леонідович Грібов

Правове регулювання документування вчинення злочину в кримінальному процесі й оперативно-розшуковій діяльності

В. О. Демиденко

Принципи застосування органами місцевого самоврядування законодавства України у сфері кібербезпеки

Т. О. Ольхова

Особливості державного регулювання іноземного інвестування в Україні

Т. О. Кулик

Забезпечення права на повагу до приватного та сімейного життя: регіональний і національний рівні

С. С. Теленик

Критична інфраструктура як об’єкт адміністративно-правового регулювання

О. С. Старенький

Обшук як засіб отримання доказів у кримінальному провадженні: окремі новели чинного Кримінального процесуального кодексу України

К. Я. Сьох

Удосконалення правового регулювання прав громадян України на публічну службу в умовах децентралізації влади та євроінтеграції

М. А. Кащишин

Форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування та шляхи їх реформування в Україні

С. М. Дмитрієв

Поняття й елементи цивільного процесуального статусу заявника в справах окремого провадження

П. Л. Слободянюк

Принцип справедливості в контексті судового захисту прав людини

Є. Д. Скулиш С. А. Кузьмін

Поняття, суб’єкти й об’єкти проведення негласних слідчих (розшукових) дій

М. С. Цуцкірідзе

Здійснення оперативно-розшукової діяльності з використанням правових засобів пізнавальної діяльності слідчого

І. Д. Пастух

Службове сумісництво поліцейських

І. В. Костенко

Проблеми правового захисту персональних даних у діяльності Національної поліції

О. О. Шаповалов

Сфери та місця пошукової діяльності оперативних підрозділів

О. М. Сітайло

Організація проведення міжнародного розшуку обвинуваченого в учиненні господарських злочинів, який ухиляється від суду

Н. В. Тимофєєва

Участь спеціаліста в організації та проведенні допиту під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва

М. П. Климчук Є. П. Бєгалов

Особливості залучення спеціаліста до проведення огляду під час розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску

А. О. Нечваль

Тактика обшуку: окремі питання застосування технічних засобів фіксації

Н. В. Перепелиця

Принципи права як стандарти професійної юридичної діяльності

Н. К. Шаптала

Онтологічні й аксіологічні особливості доказування в конституційному судовому процесі зарубіжних країн

А. О. Йосипів

Зарубіжний досвід запобігання злочинам, що вчиняють неповнолітні з маргінального середовища

Н. Б. Кінаш

Міжнародно-правові акти про принципи громадянства та їх дія на тимчасово окупованій території України

Ю. В. Назарко

Гарантії реалізації права на охорону здоров’я в Україні та країнах Європейського Союзу

В. О. Коновалова

Концептуальні засади становлення та розвитку криміналістики в Україні

П. Л. Фріс

Актуальне дослідження проблем кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них