Том 11, №2, 2021

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4216

e-ISSN 2519-4313

Видавець: Національна академія внутрішніх справ

https://doi.org/10.33270/04212202

В. В. Копча

Сучасна правова держава: основні підходи до розуміння

О. В. Максименко

Методологічні засади пізнання прав дитини

Д. А. Чижов

Система органів державної влади щодо забезпечення прав людини у сфері національної безпеки

А. М. Полях

Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України

Б. Б. Теплицький

Сучасні можливості судової експертизи в процесі розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

Є. В. Гладій

Визнання недопустимими доказів, отриманих у ході контролю за вчиненням злочину, у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері службової діяльності

І. М. Кравченко

Проблеми правового регулювання заходів контролю за найманими працівниками

О. Л. Марченко

Адміністративно-правовий статус Державної інспекції архітектури та містобудування в провадженні у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 96 КУпАП

Т. О. Кулик Т. О. Миронюк

Правове регулювання застосування евтаназії: зарубіжний досвід й українські реалії