Том 10, № 2, 2020

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4216

e-ISSN 2519-4313

Видавець: Національна академія внутрішніх справ

С. М. Князєв С. С. Чернявський Михайло Леонідович Грібов

Законодавче регулювання оперативно-розшукової діяльності: проблеми та шляхи їх розв’язання

А. А. Вознюк

Корупційні кримінальні правопорушення: концептуальні проблеми в контексті реформування кримінального законодавства України

В. В. Василик

Виправлення та ресоціалізація засуджених до позбавлення волі в системі засобів реалізації завдань кримінально-виконавчого законодавства

Г. В. Шевчук

Провадження у справах про порушення правил щодо карантину людей

О. М. Волуйко Оксана М. Волуйко

Порушення правил щодо карантину людей: аналіз складу правопорушення

В. П. Хоменко

Службова особа як суб’єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

О. М. Атаманов

Особливості повідомлення про підозру особі, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях

І. С. Кундельська

Проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і вдосконалення протидії цьому явищу в Україні

Б. В. Черняховський

Сучасні можливості судових експертиз у розслідуванні несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку

І. Є. Словська О. М. Царенко

Права жінок у контексті прав людини: упровадження результатів фундаментальних досліджень

О. М. Чернеженко

Основні напрями розвитку місцевого самоврядування в Україні

І. В. Рогатюк

Прокурор за чинним КПК: обвинувач чи наглядач?

О. В. Калінніков

Порівняльний аналіз кримінального провадження in absentia в законодавстві ФРН та України

О. О. Кваша

Правовий аналіз кримінологічної політики України