Том 11, № 1, 2021

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4216

e-ISSN 2519-4313

Видавець: Національна академія внутрішніх справ

Олександр Іванович Мотлях

Морально-етичні засади в діяльності спеціаліста-поліграфолога

Ю. В. Кривицький

Реформаційна проблематика в наукових працях викладачів кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ

Н. В. Висоцька

Історико-правовий аналіз кримінально-правової протидії домашньому насильству в Україні

К. О. Мєшковой

Історичний розвиток адміністративно-правового забезпечення діяльності підрозділів дізнання Національної поліції України

В. В. Букач Н. В. Камінська Л. П. Медвідь

Інституційні гарантії конституційних політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні

І. В. Рижук О. О. Бригінець О. О. Галус

Антикорупційна політика у сфері публічного управління соціальною галуззю в умовах децентралізації

Б. Г. Безгинський

Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення незаконного збагачення

Н. Ю. Войтенко

Поняття та форми реалізації виборчих прав громадян на місцевих виборах

О. В. Богатиков

Особливості розкриття незаконного заволодіння нерозмитненими автомобілями, вчиненого організованими групами

І. М. Прус

Правові засади протидії гендерно зумовленому насильству під час збройного конфлікту на Сході України

В. В. Голубош

Трансформація підходів поліцейського функціонування в руслі впровадження теорії розбитих вікон і моделі САРО

Ю. О. Левченко

Світовий досвід запобігання булінгу

А. М. Кротюк

Зарубіжний досвід участі громадськості в запобіганні корупційним злочинам

І. Г. Кузьменко

Співробітництво МВС України з поліцейськими відомствами країн ЄС та НАТО у сфері професійної підготовки управлінських кадрів