Том 8, № 2, 2018

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4216

e-ISSN 2519-4313

Видавець: Національна академія внутрішніх справ

https://doi.org/10.33270/04181602

О. М. Джужа

Досвід зарубіжних країн у наступальній стратегії боротьби з організованою злочинністю

В. В. Лемак В. В. Копча

Захист демократії в Чеській Республіці: аргументи конституційної юриспруденції

Б. В. Островська

Біоетичні принципи як утвердження в міжнародному праві нового рівня захисту прав людини

О. О. Канцідайло

Удосконалення нормативно-правового регулювання використання несправжніх (імітаційних) засобів для забезпечення безпеки свідків у кримінальному судочинстві в Україні (практика захисту свідків у Сполучених Штатах Америки)

О. В. Басай

Ознаки принципів цивільного права

М. М. Гультай

Корупція як одна з найактуальніших проблем сучасного українського суспільства

Н. К. Макаренко

Професійна злочинність як обʼєкт кримінологічного дослідження

Д. О. Тихомиров

Міждисциплінарні та філософські підходи до інтерпретації поняття «безпека»

А. С. Бондарчук

Методологічні засади дослідження кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста

Г. Б. Супрун

Проблема визначення обмежень у сфері медіації

Н. К. Шаптала

Принципи формування доказової бази під час розгляду Конституційним Судом України справ щодо антикорупційного законодавства

Ю. М. Рижук І. М. Полякова

Освітній омбудсмен у системі забезпечення та захисту прав здобувачів освіти

В. В. Бабаніна

Значення деяких принципів права на стадії створення кримінального законодавства

І. А. Балюк

Досудове врегулювання господарського спору: обов’язок чи право

М. В. Кузнєцов

Удосконалення кримінального процесуального законодавства України щодо проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді

В. П. Магдич

Становлення законодавства України щодо права спільної сумісної власності в багатоквартирних будинках

І. А. Іванчик

Характеристика кримінальної корупції в розрізі законодавства України

С. В. Рощупкін

Актуальні питання обмеження щодо одержання подарунків

Р. В. Вереша

Принцип вини як фундаментальна конституційна засада кримінальної відповідальності

М. В. Гребенюк

Сучасні загрозливі тенденції у сфері забезпечення продовольчої безпеки держави та шляхи їх подолання

Олена Вікторівна Тихонова Л. В. Герасименко

Сучасні детермінанти злочинів проти фінансової безпеки

В. А. Рудик В. В. Пророченко

Організаційно-правові засади діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану у сфері протидії насильству в сім’ї на стадії укладення шлюбу

Т. В. Миронюк А. К. Запорожець

Кібербулінг в Україні – соціально небезпечне явище чи злочин: визначення та протидія

М. М. Марков

Способи вчинення та приховування квартирних крадіжок

В. С. Безногих

Сучасні загрози від незаконного обігу та використання зброї, вибухових пристроїв і речовин

Т. Г. Таран

Стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству, що вчиняють жінки, в Україні

В. С. Полянська

Кримінологічна характеристика учасників транснаціональних організованих злочинних угруповань економічної спрямованості

О. М. Стрільців В. І. Василинчук С. А. Вязмікін

Визначення платоспроможності особи як один зі способів перевірки її незаконного збагачення

Є. В. Скрипа

Реєстраційні процедури у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

О. М. Сітайло

Виконання доручень слідчих щодо розшуку осіб, які ухиляються від слідства за господарські злочини

Н. В. Лебедєва А. С. Ткачов

Практична взаємодія поліції та громади як запорука безпеки громадян в Україні

П. А. Зеленяк

Віктимологічна профілактика злочинів проти життя та здоров’я дітей

О. І. Калиновська

Особливості тактики обшуку під час розслідування злочинів у сфері нелегального обігу синтетичних наркотиків

Т. Є. Зелькіна

Сутність та актуальні питання арешту майна в кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування

В. М. Бесчастний

Правові й організаційні засади протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні: концептуальне бачення

Д. О. Бочаров

Уроборос III, або семіотичний трикутник і герменевтичне коло