Том 9, № 2, 2019

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4216

e-ISSN 2519-4313

Видавець: Національна академія внутрішніх справ

А. А. Нєбитов

Спеціально-кримінологічні заходи запобігання сексуальній експлуатації

А. В. Столітній І. Г. Каланча

Концепція інформаційно-телекомунікаційної системи органу досудового розслідування

Б. Б. Теплицький

Завдання, об’єкти та питання комп’ютерно-технічної судової експертизи

Т. Є. Зелькіна

Особливості адміністрування та характеристика активів, що можуть бути передані в управління АРМА

О. М. Джужа Д. М. Тичина

Віктимологічне запобігання злочинам у сфері фізичної культури і спорту

А. А. Саковський М. П. Климчук

Особливості документування кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів

О. Ю. Бусол

Організована злочинність в Україні: стан і проблеми реалізації державної політики у сфері протидії цьому явищу

С. М. Князєв

Негласна робота як фундаментальна категорія теорії оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу

В. В. Юсупов

Предмет криміналістики як системоутворювальний чинник криміналістичних знань

Н. К. Шаптала

Логічний (розумовий) аспект пізнання істини в конституційному судовому процесі

О. В. Дудко

Помилки адвоката під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу

М. В. Бурак

Корупційні ризики в державних оборонних закупівлях: шляхи мінімізації

О. М. Стрільців

Напрями правового врегулювання та організаційного забезпечення використання безпілотних повітряних суден в Україні на сучасному етапі

С. М. Дмитрієв А. Л. Калінюк

Законний цивільний процесуальний інтерес як елемент цивільного процесуального статусу заявника у справах окремого провадження

М. П. Стрельбицький

Протидія злочинам проти моральності: сучасний стан, проблеми правового забезпечення, міжнародний досвід

В. В. Кузнецов

Кримінально-правове забезпечення протидії злочинності: напрями біоетизації