Том 7, № 1, 2017

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4216

e-ISSN 2519-4313

Видавець: Національна академія внутрішніх справ

Ю. Ю. Орлов С. С. Чернявський

Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні

А. П. Запотоцький

Значення криміналістичної характеристики злочинів у сфері будівництва для формування методики їх розслідування

В. С. Давиденко

Криміналістичне забезпечення з’ясування обставин одержання неправомірної вигоди службовою особою

І. В. Цюприк

Подія кримінального правопорушення як обставина, що підлягає доказуванню під час розслідування злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю

Р. А. Запорожець

Причини й умови вчинення шахрайств у сфері іпотечного кредитування

Я. Хейкілля П. Карлссон П. Варжос

Первинний огляд місця злочину: функції та обов’язки патрульних

О. М. Стрільців А. М. Полях

Організація взаємодії органів поліції та громадських організацій щодо протидії наркозлочинності

І. В. Рогатюк

Підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді: процесуальна тактика в нестандартних умовах

О. О. Шаповалов

Виявлення ознак злочинів у процесі досудового розслідування

Р. В. Войтюк

Кримінальна процесуальна діяльність детектива національного антикорупційного бюро України: питання теорії та практики

А. Є. Крищенко

Забезпечення публічної безпеки і порядку як завдання Національної поліції України

Д. О. Тихомиров

Компаративний вимір юридичної психології

В. М. Щербатюк Ю. В. Сокур

Зародження протодержавних і державних об’єднань на теренах України

О. В. Павлишин

Взаємозв’язки семіотики права та космології: онтологічний статус права

О. М. Джужа

Використання результатів віктимологічних досліджень у запобіганні злочинам

Р. В. Вереша

Сильне душевне хвилювання: поняття та кримінально-правове значення

М. С. Галій

Cтановлення та розвиток мови права в сучасній українській літературній мові

А. Ф. Бондюк

Генеза наукової думки щодо процесуального статусу слідчого судді в кримінальному процесі України

А. В. Вавриш

Класифікація потерпілих від злочинів проти власності у сфері будівництва

І. В. Драган

Правосвідомість як визначальний компонент механізму реалізації кримінальної відповідальності

Михайло Леонідович Грібов

Удосконалення термінологічного апарату глави 21 Кримінального процесуального кодексу України

Н. В. Камінська Н. В. Косяк

Проблеми виконання в Україні рішень Європейського суду з прав людини

А. А. Вознюк

Видовий об’єкт злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258 (3), 260 Кримінального кодексу України

О. В. Тахтай

Особливості виявлення та попередження правопорушень, що вчиняються на ринку фінансових послуг під час провадження діяльності кредитних спілок

П. С. Корнієнко

Експертиза проектів нормативно-правових актів як форма правозахисної діяльності в Україні

О. П. Костюшко

Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на участь в охороні публічної безпеки та порядку

В. П. Жмудінський

Актуальні питання збору єдиного сільськогосподарського податку

А. О. Конончук

Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність за вчинення злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України

І. М. Єфименко

Таємниця досудового розслідування в кримінальному судочинстві європейських держав

О. В. Запотоцька

Адміністративно-правовий статус центробанків: міжнародний аспект

І. В. Дубівка

Правова регламентація участі захисника в кримінальному процесі за законодавством зарубіжних країн

Н. В. Коршунова

Міжнародні та європейські стандарти державної політики