Том 7, № 2, 2017

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4216

e-ISSN 2519-4313

Видавець: Національна академія внутрішніх справ

О. М. Джужа

Аналіз як складова прогнозування та програмування заходів протидії злочинності в регіоні

Євген Юхимович Бараш А. О. Самосьонок

Тенденції прояву тероризму: аналіз сучасного стану, шляхів профілактики й попередження в Україні та світі

Віра Іванівна Тимошенко

Маргіналізація суспільства як криміногенний фактор

О. М. Сітайло

Використання інформаційних ресурсів інтернет-мережі для розшуку осіб, які ухиляються від слідства та суду, за злочини у сфері економіки

І. Г. Галдецька

Значення молекулярно-генетичної експертизи під час розслідування злочинів

В. В. Пясковський

Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики насильницьких злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх

Я. В. Войтович

Застосування нормативних актів, що регулюють правовідносини у сфері використання промислової продукції та експлуатації будівель і споруд, під час розслідування злочинів, передбачених ст. 275 КК України

С. В. Кучменко

Типологія учасників не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

О. В. Кузьменко В. Г. Чорна В. В. Фещук

Проблеми протидії корупції в Україні

В. О. Демиденко

Напрями вдосконалення інституту дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад

О. М. Калашник

Механізм правового регулювання цивільних відносин як об’єкт наукових досліджень: генеза та сутність

Ю. В. Назарко

Конституційне право на охорону здоровʼя в системі субʼєктивних прав людини

О. П. Костюшко

Забезпечення адміністративно-правових гарантій прав і свобод людини та громадянина

А. О. Шевченко

Способи утворення та компетенція територіальних громад

В. І. Георжи

Правові джерела та сутність заборони катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність людини, поводження чи покарання

С. Д. Подгородний

Сучасний стан законодавчого регулювання обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них

А. М. Кислий Ю. В. Федорчук

Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків

Михайло Леонідович Грібов О. О. Пустовий

Заходи оперативних підрозділів з протидії масовим заворушенням

А. А. Саковський

Документування злочинів у сфері обігу алкогольних напоїв

О. Ю. Польський

Організаційна структура державних органів виконавчої влади (на прикладі національної поліції україни)

Є. В. Ковалевська

Процесуальні та кваліфікаційні вимоги до правосуб’єктності спеціаліста-медика та судового експерта, які беруть участь у кримінальному провадженні

В. Ю. Дрозд

Технічні особливості дослідження місця події в разі крадіжки автотранспортних засобів

М. Я. Швець О. В. Гладківська

Вплив етнічної неоднорідності населення на криміногенну ситуацію

О. В. Шмоткін

Філософія права як фундаментальна юридична наука

О. В. Павлишин

Удосконалення інформаційного забезпечення правової діяльності в контексті семіотико-правового аналізу

О. М. Чернеженко

Пряма демократія та роль референдумів у демократичній політиці

О. С. Осетрова А. С. Сизоненко О. М. Брисковська

Система підстав визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні

Н. В. Перепелиця

Принципи професійної юридичної діяльності

О. М. Лісовол

Характеристика суб’єктiв фінансово-правового регулювання валютного контролю в Україні

А. М. Присяжненко

Право на правову допомогу як гарантія конституційно-правового статусу дитини

Н. В. Камінська Н. В. Романова

Глобальні завдання ООН у сфері гендерної рівності

О. В. Таран І. В. Цюприк

Практика Європейського суду з прав людини з питань, що стосуються виявів тероризму

Б. В. Островська

Захист життя людини та запобігання воєнним злочинам і злочинам проти людства в документах ООН

О. В. Дудко

Роль адвоката-захисника в кримінальному процесі: міжнародно-правовий аспект