Том 6, № 2, 2016

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4216

e-ISSN 2519-4313

Видавець: Національна академія внутрішніх справ

М. В. Лошицький

Зміст і напрями поліцейської діяльності в умовах реформування правоохоронної системи України

І. В. Басиста С. О. Розкошинська Л. В. Максимів

Особливості провадження освідування та огляду під час розслідування використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

О. М. Ємець

Особливості фіксації підрозділами кримінальної поліції фактичних даних щодо створення або утримання місць розпусти

М. І. Соф’їн

Процесуальні принципи і гарантії забезпечення слідчим відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням

В. В. Неганов

Удосконалення взаємодії органів досудового розслідування з підрозділами Державної аудиторської служби України під час призначення та проведення ревізій у кримінальному провадженні

Михайло Леонідович Грібов

Прихована фіксація фактів одержання неправомірної вигоди службовою особою в публічно доступних місцях

А. А. Вознюк

Кримінальна відповідальність службових осіб за створення злочинних об’єднань та участь у них

Н. К. Макаренко

Організована та професійна злочинність в Україні: взаємозумовленість і взаємовплив

І. М. Гаєвський

Оцінка ризиків у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму в Україні: порядок та результати

О. М. Джужа

Віктимологічне запобігання злочинам проти навколишнього природного середовища в Україні