Головний редактор

д-р юрид. наук, професор, проректор Національної академії внутрішніх справ, Україна

Члени редакційної колегії

д-р юрид. наук, професор, Національна академія внутрішніх справ, Україна

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID
Google Scholar

Веб-сайт

д-р філософії, професор, декан, Краківська академія ім. Анджея Фрич Моджевського, Польща

ORCID
Веб-сайт
Веб-сайт

д-р юрид. наук, професор, Національна академія внутрішніх справ, Україна

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Google Scholar
Веб-сайт, Веб-сайт

д-р юрид. наук, доцент, Національна академія внутрішніх справ, Україна

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Google Scholar
Веб-сайт

д-р юрид. наук, професор, Національна академія внутрішніх справ, Україна

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Google Scholar

канд. юрид. наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Веб-сайт

д-р юрид. наук, старший науковий співробітник, Національна академія внутрішніх справ, Україна

ORCID
Google Scholar

канд. юрид. наук, провідний науковий співробітник, Національна академія внутрішніх справ, Україна

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID

д-р юрид. наук, професор, Національна академія внутрішніх справ, Україна

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Google Scholar
Веб-сайт

канд. юрид. наук, провідний науковий співробітник, Національна академія внутрішніх справ, Україна

ORCID
Google Scholar

д-р юрид. наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Веб-сайт

д-р юрид. наук, професор, директор інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ, Україна

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Google Scholar

д-р юрид. наук, професор, Національна академія внутрішніх справ, Україна

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Google Scholar